Historia

Det började med en vision att tillgodose behoven av bostäder och särskilt den skandinaviska marknaden. VILLASWEA upptäckte följaktligen att det finns problem på marknaden att ha formidabla bostadslösningar i stor skala, god kvalitet och som skulle kunna tillgodose den stora efterfrågan på marknaden. VILLASWEA är en del av EHRAB – gruppen som tillhandahåller arbetskraftslösningar och kan erbjuda kompletta lösningar för nyckelfärdiga hus. Detta är en stor fördel för en entreprenör eller en viss slutkonsument.

Tack vare vårt moderbolag som har gedigen erfarenhet av byggbranschen och god finansiell styrka, kan VILLASWEA verka i en utmanande miljö.

Under de senaste åren har den europeiska gemensamma marknaden skapat en mer flexibel och öppen marknad där varor, tjänster och kapital flödar mellan länder där hinder en gång stod. Andra delar av världen krymper, inte bara Europa. VILLASWEAs mål är att vara där behovet finns och tillhandahålla innovativa bostadslösningar till både konsumenter och företag.

Vi kan aldrig vara bättre än vårt senaste byggprojekt, med hög yrkesstolthet och vilja att hjälpa andra, skapar vi långsiktighet och förtroende.

Hållbarhet är yttersviktigt för oss och en del av vår kultur, vi vill vara ett föredöme i samhället och bygga för framtida generationer. ”Tjänst över tjänsten själv”.

Tillsammans med EHRAB Gruppen har vi kontor i flera länder och regioner som Sverige, Danmark, Polen och Rumänien för att bara nämna några.