Företagspolicy

VILLASWEA ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som möter kundernas och marknadens krav på kvalitet och miljö i de tjänster företaget levererar.

Vårt mål är att minska vår miljöpåverkan och bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Vår affärsverksamhet följer nödvändiga lagar, regler och andra krav.

Dessa operationer bedrivs på ett sätt som tar hänsyn till de anställdas hälsa och säkerhet.

Vi vill skapa en öppen arbetsmiljö för människor med olika kulturer och bakgrunder.

VILLASWEA arbetar för att uppnå permanenta förbättringar för att säkerställa bättre kvalitet på de tjänster vi levererar som en del av vår verksamhet.

Benjamin von Jahf

VD/Grundare – VILLASWEA