building process

Första etappen - Design

Byggprocessen

Första etappen - Design

1. Baserad på era behov och önskemål, tar vi fram en skräddarsyddlösning som matchar er budget. 2. Om ni redan har en tomt så fokuserar vi på att utforma och anpassa huset utefter de förutsättningar som finns. Tomten och utformningen av huset styrs helt av vad detaljplanen för området medger. Våra duktiga arkitekter ser därefter till att optimera förutsättningarna utefter era önskemål. Har ni ingen tomt ännu så kan vi hjälpa er att hitta en lämplig tomt.

3. Banken kräver att ni presenterar en kostnadskalkyl för att kunna ansöka om ett lån Därav baserad på ert husval och önskemål tar vi fram en kostnadskalkyl.När bankenhar godkänt finansieringen utfärdar de ett lånelöfte. 4. Antingen har du en husmodell eller ritning sedan tidigare eller så tar vi fram en modell tillsammans med våra arkitekter. Vi är inte bundna av katalog husmodeller,

utan har möjlighet att ta fram en modell utefter era önskemål och vad som är tillämpligt enligt de förutsättningar tomten och detaljplanen ger. 5. I det här skedet bestämmer vi oss för invändiga och utvändiga tillval enligt vår standarderbjudande. Ni har möjlighet att ändra tillval, men det kan komma att ändra prisbilden beroende på val av leverantör eller funktioner. 6. Nu är det dags att skriva ett avtal baserad på ABS18. Generellt väljer våra kunder att skriva ett avtal för en nyckelfärdiglösning/totalentreprenadsavtal. Fördelen med en nyckelfärdiglösning är att ni endast har ett företag att förhålla er vid genom hela processen. 7. När avtalet är påskrivet presenterar vi en tidsplan för projektet. Under byggprocessen tar vi avstämningsmöten/byggmöten efter varje ny fas, för att stämma av läget.

Entreprenadslösningar för företag: Första fasen – Handlingar / Ritningar

Ta bort

1. Kunden presenterar ritningar / handlingar för stommar och utfackningsväggar enligt önskemål.

2. Vi anpassar era önskemål och behov utefter våra rutiner och processer.

4. Avtal skrivs baserad på ABM 07.

Frame

When necessary, elements are cut, the panel frame can be made according to manufacturing drawings. It seems like putting puzzle knowing where to put each piece.

This manufacturing part is done quickly and accurately

Insulation and internal layer

A big advantage in the production process is ‘butterfly tables’. They promote the production of manufacturing by saving time on turning over panels to the other side (the one which has not been finished).

External finishing

Andra fasen – Tillverkningsprocessen

5. Materialförberedelse (skärning): Utefter materialspecifikationen kapar vi träelement i exakt längd och antal. Vi arbetar ständigt med att minska spill och delar upp ett träelement för att använda så mycket av materialet som möjligt. Ramen tillverkas enligt konstruktionsritningar. 6. Isolering och inre lager: En stor fördel i produktionsprocessen är ”fjärilsbord”. De främjar tillverkningsproduktionen genom att spara tid på att vända panelerna till andra sidan. Om kunden vill så förbereder vi rör för el och vvs. 7. Extern efterbehandling. Här färdigställer vi fasaden med grundmålning. Ta bort Ta bort

Ta bort
ta bort ta bort

Tredje etappen –Transport

8. Antigen har kunden egen transport eller så erbjuder vi transport till projektet via våra leverantörer. Vid det fall VILLASWEA står för transporten.

i